I accept donations!

Gladly i will accept donations to my vintage-computing related work, i wish to preserve these machines and to spread knowledge about these machines. I Accept both Hardware, Software and monetary donations.

Donationer modtages!

Jeg accepterer med glæde donationer til min vintage-computing relaterede arbejde, jeg ønsker at bevare disse maskiner og sprede kenskabet til dem. Jeg accepterer både hardware, software og monetære donationer.

Hardware and shipment

I will accept packages from anywhere in the world, which wont cause me any expenses, such as customs or taxes. I will do pickups of a significant amount of equipment in entire the Denmark and Northern Germany for free. (Except for non-bridged Islands) If you donate equipment that i already own or that i deem to new, or just not fit, for my collection i reserve the rights to trade or sell-off said equipment, the revenue will then be handled as a monetary donation. (Se below for details). If you are a school or any other kind of institution with a lot of old gear and you are unsure what to do with it, or if it is any good, i offer to pick it all up and sort it on my own.

Hardware og forsendelse

Jeg accepterer pakker fra hele verden, dog med det krav at der ikke pålægges mig nogen udgifter såsom moms, told og andre afgifter.

Jeg henter selv udstyr, såfremt der er en nævneværdig mængde, i hele Danmark og det nordlige Tyskland gratis. (Bortset fra ikke ikke bro-forbundne ø’er)

Hvis du donerer udstyr som jeg allerede har eller som jeg vurderer er for nyt eller på anden vis ikke passer i min samling, forbeholder jeg mig ret til at videresælge dette, indtjeningen herfra vil blive betragtet som en almindelig monetær donation. (Se længere nede for detaljer).

Hvis du er en skole eller anden organisation med en masse udstyr og du er usikker på hvad i skal gøre med det, og hvis det kan bruges, tilbyder jeg at hente det hele og selv stå for sortering og bortskaffelse.

Software, data and privacy

I also accept donations of software in the form of boxes, harddrives, floppy, tapes and similare mediums. I will do my best to restore software and other data of values, such as source code and similare.

I furthermore go to the extremes in order to protect any kind of personal data, if need be i have access to industrial military aproved destruction equipment, such as degausers and schreders that will rip the physical medium to pieces. However in most cases a normal secure deletion will suffice.

However if you, in exchange for donation the equipment, want me to extract your or maybe a deceased family members personal data from said equipment, i will of course do my best to help you with this.

Software, data og privatliv

Jeg modtager også donationer af software i form af bokse, harddiske, floppy, bånd og andre lignende medier. Jeg vil gøre mit bedste for at genskabe software og andre værdifulde data, som eksempelvis kildekode.

Derudover er jeg ekstremt opmærksom på at beskytte enhver form for personlig data, om nødvendigt har jeg adgang til industrielle militært godkendt destruktionsudstyr, så som de-magnetificeringsmaskiner og hardware kværne. I de fleste tilfælde er en normal sikker sletning dog rigeligt.

Hvis du evt. i bytte for donationen, ønsker hjælp til at få dine eller måske et afdødt familiemedlems personlige data ud af udstyret, vil jeg selvfølgelig også gøre mit bedste for at hjælpe dig med dette.

Monetary donations

 I accept money donations through direct wire-transfer, Paypal and 10’er.dk. Money donated will be spend on preserving my collection of vintage-computer and software, spare-parts, rent, tools and other expenses related to this purpose.

I may also use donations to cover travel expenses for participating in conferences, giving talks or in general spreading the knowledge about these wonderful machines.

If you need an invoice or wants to purchase a sponsorship you are very welcome to contact me.

Monetære donationer

Jeg modtager monetære donationer via bankoverførsel, Paypal og 10’er.dk Donationer vil blive brugt på at bevare min samling af vintage-computere og software, reservedele, husleje, værktøj og andre udgifter relataerete til dette arbejde.

Donationer kan også blive brugt til at dække rejseudgifter for deltagelse i konference, holde foredrag og generelt til at sprede viden om dise vidunderlige gamle maskiner.

Har du behov for en fakura eller ønsker at købe et sponsorat er du velkommen til at kontakte mig.

Questions or exceptions?

Any other questions? Need help cleaning out a digital estate? or just want to help me preserve our digital history? Or do you have something you believe i would be willing to pay customs for?

Please get in touch asap 🙂

Spørgsmål eller undtagelser?

Andre spørgsmål? Har du behov for hjælp til et digitalt dødsbo? eller vil du blot hjælpe mig med at bevare vores digitale historie? Eller har du noget som du virkelig mener er værd at betale told og afgift for?

Så kontakt mig venligst med det samme 🙂

Contact details

E-Mail: mikkel@mikjaer.com
Twitter: @mikjaer
Instagram: @mikjaerdk

Office:
Mikkel Mikjaer Christensen
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark

 

Phone:
+45 4440 1337